Že hejt a inšpirácia nejde dokopy? Vo svojej podstate to je pravda, je tam však jedno „ale“.

Pri vzájomnej komunikácii sú prenášané informácie do našej mysle. Veľmi nahrubo vzaté, výsledok ma pozitívny alebo negatívny vplyv. Škoda že sa mozgy nedajú prepojiť priamo, ale musíme využívať rozličné komunikačné kanály.

Komunikácia je veľmi zložitý proces, pretože sa ľahko môže stať, že dôjde k nedorozumeniu, k úplne inému výsledku než bolo očakávané. Okrem samotnej informácie sa však prenášajú aj „metadáta“, teda nejaké doplňujúce informácie, ktoré bližšie popisujú hlavnú informáciu. Tón v hlase, či reč tela, chladný, vecný, milý alebo priateľský rečový prejav. To sú nástroje ktorými môžeme správne naservírovať čokoľvek pre kohokoľvek.

Môžeme predpokladať, že príjemná, priateľská atmosféra pôsobí na náš mozog pozitívne, kedy sa uvoľňuje látka, zvyšuje sa adrenalín a pocit eufórie. Zároveň nás motivuje k lepším pracovným výsledkom. Emócie ako radosť, prejav sympatií a náklonnosti dotvárajú pozitívnu komunikáciu, ktorá naše potreby napĺňa. Na druhej strane nepríjemná, nepriateľská a chladná atmosféra pôsobí na náš mozog, kedy sa pociťujeme úzkosť, stúpa nám srdcová frekvencia, čo môže viesť až k nadmernému poteniu sa.

 

Hejt Pochvala
Produkcia hormónu kortizol dopamín
Pocity

Úzkosť, hnev, potenie sa

Radosť, náklonnosti
Tep ↑↑↑
Motivovanosť
Pôvod Egoizmus Empatia

Humor


Poriadny vtip vám precvičí brušné svaly, zníži krvný tlak, posilní imunitu, zlepší dýchanie a hlavne zlepší náladu.

Jemný humor je veľmi vítaný, pomáha okamžite zaujať a zvýšiť pozornosť, takže zvyšuje úspešnosť komunikácie. Pomáha odľahčiť situáciu, znížiť napätie, odbúravať konflikty či podporiť priateľské vzťahy. Aj nepríjemnú vec je možné povedať príjemným spôsobom.  Samozrejme, všetko s mierou a úctou k druhým.

Aj vyslovene negativistická komunikácia vo forme „hejtu“ pramení z neporozumenia alebo nespokojnosti s realitou. Aj keď s niečím nesúhlasíme alebo sa nám to nepáči, vo svojej podstate chceme, aby to bolo lepšie. Keď váš tímový kolega zbabre svoju úlohu, namiesto spustenia vlny kritiky by sme boli radšej, keby chyby čo najskôr opravil. Chceme teda, aby bol úspešný. Chceme ho motivovať, čo sa nám hejtom podarí len veľmi, veľmi ťažko.

Účinná komunikácia musí byť obojstranná, so zapojením spätnej väzby. Spätná väzba je jeden zo základných nástrojov pre posúvanie sa ďalej. Nemusí ísť o spätnú väzbu od profesionálneho kouča. Nevyhnutnou vlastnosťou akéhokoľvek kouča je však empatia, emocionálna inteligencia, aby sa vedel vcítiť do kože druhého.

Ak by sme sa venovali komunikácii v rámci organizácie, môžeme predpokladať, že efektívna komunikácia je jedným z hlavných dôvodov úspechu.  Z toho dôvodu zamestnávatelia často komunikačným zručnostiam pripisujú vyššie hodnoty ako iným faktorom. Správna komunikácia prispieva k spokojnosti v práci.

Schopnosť pracovať s ľuďmi tvorí lídrov. Všimnite si či už známe osobnosti alebo ľudí z vášho okolia. Je ľahké podať nepríjemnú vec tvrdo. Skutočný líder sa však aj v tomto prípade snaží komunikovať inšpiratívne, čo je výhra pre obidve strany

Výzva pre vás: pokúste sa vždy zanechať pozitívnu emóciu nech ide o čokoľvek, aby boli ľudia okolo vás naplnený dopamínom J. Využite emócie, empatiu a humor  vo svoj prospech. A potom mi dajte vedieť, ako sa vám darí.