Pridané dňa od Michal Makas

TVT_2014-otvorenie-3 (1)„Spájame sa pre vedu a techniku“ bolo motto aktuálneho ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý trval od 10. do 16. novembra 2014. Počas celého týždňa sa konali po Slovensku zaujímavé prednášky, prezentácie, výstavy, workshopy a iné aktivity. Širokej verejnosti sa prostredníctvom 360 akcií priblížili najnovšie poznatky z vedy a techniky s cieľom popularizovať vedu a techniku.
„Chceme najmä mladým ľuďom priblížiť, aká zaujímavá veda môže byť, aj to, že vedecká kariéra môže byť vynikajúcou životnou voľbou,“ povedal štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler. Dodal, že ministerstvo plánuje podobné aktivity do budúcnosti posilniť. „Na Slovensku máme špičkové pracoviská a vedcov s mimoriadnym renomé, o ktorých sa vie príliš málo. Chceme ich verejnosti postupne viac predstavovať.“
Slávnostné otvorenie Týždňa vedy a techniky sa uskutočnilo dňa 10. novembra 2014 o 9:00 hod. v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR. „Gestorom Týždňa vedy a techniky bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR), ktoré v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR – Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (CVTI SR – NCP VaT) organizovali hlavné podujatia v rámci daného týždňa. Sprievodné podujatia pripravili Slovenská akadémia vied (SAV), univerzity, organizácie výskumu a vývoja, zväzy, združenia, ministerstvá, vyššie územné celky (VÚC) a školy na celom území SR,“ konkretizovala Andrea Putalová, riaditeľka sekcie NCP VaT.
Záujemcovia o vývoj komunikačných technológií si mohli v bratislavskom Avione pozrieť dvojtýždňovú výstavu „Wireless World – bezdrôtový svet“, s podnázvom „Jozef Murgaš – bezdrôtová telegrafia, rádio, mobilná komunikácia“.

Medzi hlavné lákadlá Týždňa vedy a techniky patrilo aj podujatie Veda netradične. Práve tam sme na dva dni zavítali aj z redakcie OKOČasopisu, aby sme vám sprostredkovali vedu tak trochu netradične ;-) .
otvorenie TVT 2014
Slávnostné otvorenie začalo v pondelok 10.11. o 9:00 . Po úvodnom predstavení hostí sa začali krátke príhovory, najskôr dostal slovo generálny riaditeľ CVTI SR prof. RNDR, Ján Turňa, CSc. , ktorý zdôraznil, že o vedu by sa naša spoločnosť mala zaujímať nie počas jedného týždňa, ale počas celého roka.

Predseda Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. pochválil organizátorov, ako sa zhostili svojej úlohy. Zároveň v príhovore povzbudil, že treba veriť, že sa výsledky vedy pretavia do väčšej spolupráce aj s univerzitami a podnikmi.

Prezident Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít SR a súčasne rektor STU prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. poukázal na to, že Európa vstupuje do poslednej dekády, kedy má ešte šancu zachytiť trendy v oblasti vedy a techniky, pretože z nej postupne odchádzajú veľké korporácie. Investície do vedy nepredstavujú iba financie, ale predovšetkým ľudia.

Okrem vyššie spomenutých s krátkymi príhovormi vystúpili aj  prezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., viceprezident Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií Ing. Peter Fodrek, prezident Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., zástupca Klubu 500 Ing. Martin Kele, prezident Zväzu výskumných organizácií neziskového sektora Ing. Peter Klamo, v zastúpení generálneho riaditeľa Slovenských elektrární, a. s. riaditeľ externých vzťahov Michele Bologna.

Na slávnostnom otvorení TVT 2014 boli tiež prítomní: Peter Plavčan, generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu MŠVVaŠ SR, Ing. Róbert Szabó, PhD., poradca generálneho riaditeľa, prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., podpredseda SAV, Mgr. Andrea Putalová, riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri CVTI SR, pracovníci MŠVVaŠ SR, CVTI SR a ďalší.

Partneri otvorili podujatie Týždeň vedy a techniky nie tradičným spôsobom prestrihnutím pásky, ale práve naopak – rozstrihnutú pásku spájali do jedného celku, a tým sa symbolicky spojili pre vedu a techniku.

VYHODNOTENIE SÚťaží
Od 13:00 začalo vyhodnotenie deviateho ročníka výtvarnej a druhého ročníka fotografickej súťaže. Obe boli na tému Ako veda a technika zmenila môj život.

Hlavným cieľom výtvarnej súťaže bolo zvýšiť záujem žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov príslušných ročníkov osemročných gymnázií o vedecké bádanie, upriamiť pozornosť na prírodovedné predmety a zvýšiť orientáciu na vedeckú kariéru. Žiaci  vo veku od 11 do 16 rokov mali možnosť zapojiť sa  do súťaže a prezentovať, čo si predstavujú pod vedou a technikou. Celkovo bolo do súťaže prihlásených 328 výtvarných prác.

Fotografická súťaž bola určená študentom základných, stredných, ale aj vysokých škôl. Priestor na prezentáciu vlastného pohľadu na vedu a techniku využilo 171 študentov.
INteraktívne stánky
Veľmi zaujímavou časťou dvojdňovej akcie Veda netradične boli aj interaktívne stánky, v ktorých sa prezentovali viaceré univerzitné ústavy , študentské organizácie či SAV. Stánkov bolo neúrekom, no my sa pozrieme iba na niektoré z nich.

Ako na prvých sme sa boli pozrieť v stánku organizátorov z CVTI. Tí nám porozprávali o prvidelných Vedeckých cukrárňach a Vedeckých kaviarňach, ktoré pripravujú raz mesačne pre študentov, ale aj verejnosť. Tá má možnosť neformálne sa stretnúť a komunikovať s vedeckými osobnosťami.

Ďalším v poradí bol Virologický ústav SAV. Zistili sme, že práve odtiaľ pochádzajú protilátky, ktoré využíva Svetová zdravotnícka organizácia na diagnostické potvrdenie vírusu chrípky. Zaujímavé, nemyslíte?

Rovnako sme si nenechali újsť možnosť vyskúšať si detekciu hlasu a symbolov, navštívili sme stánok, kde študenti FIIT prezentovali aplikáciu virtuálnej fakulty, ktorá umožňuje rýchlo a pohodlne zistiť informácie o najbližšej prednáške, autobuse či jedálni. V stánku MATFYZ-u sme zistili, že za pomoci laseru sa dá veľmi účinne odstrániť nečistota, či už z anorganických látok a materiálov, ako aj z organických. Vďaka tejto metóde čistenia sa zvýšila úrodnosť pšenice.

Ústav elektroniky a fotoniky si pripravil veľmi pôsobivé svetelno-zvukové predstavenie. Pomocou Teslovej cievky sme videli, ako rýchlo sa dá pretransformovať pesnička z MP3 prehrávača na elektrické výboje. Samozrejme, tieto výboje produkovali zvuk podobný nahrávke. Predstavte si na podobnom princípe prinútiť blesky spievať .

Ako sme sa posúvali, prišli sme aj k Speekle. Čo to je? Študenti na FIIT dostali v rámci tímového projektu zadanie, ktoré v konečnom štádiu pretavili až na pracovný trh. Pomocou vtipne ladených hier uľahčujú prácu logopédom. Cieľom hier je motivačne naučiť deti rozprávať písmenká, s ktorých výslovnosťou majú problém. Ako sme mali možnosť vidieť, jedna z vybraných aplikácií je však nemenej atraktívna aj pre starších . Viete ktorá?

Firma MONOGRAM predstavila svoj produkt – 3D modelovanie mozgu. Aplikácia dokáže zo snímkov mozgu spraviť vernú, priam až totožnú podobizeň mozgu a napríklad pri operácii nádoru lekárom presne ukáže, aký veľký nádor je a kde ho nájdu. Pôsobivé.

Vedeli ste, že ak sa chcete pozrieť, ako to vyzerá v jadrovej elektrárni, máte na Slovensku príležitosť sa tam ísť pozrieť? Ale načo by ste chodili do Mochoviec, keď Mochovce môžu prísť k Vám. Pomocou Infocentra Energoland Mochovce sme si vyskúšali virtuálnu prehliadku. Dostali sme špeciálnu prilbu s okuliarmi, cez ktoré sa premietal najskôr Veľký tresk a vznik vesmíru, a v druhej časti sme videli, ako to vyzerá v spomínanej elektrárni. Pre lepší zážitok sme dostali aj slúchadlá a pre plnohodnotný zážitok sme otáčaním hlavy do strán mohli vidieť priestorovo. Zariadenie vytváralo takmer dokonalú virtuálnu realitu. Fascinujúce.

Čo si myslíte, aká je najzaujímavejšia poštová známka v Estónsku? Odpovede sa môžu líšiť, napriek tomu táto krajina rozlohou porovnateľná so Slovenskom dokázala vypustiť družicu na obežnú dráhu a okrem iných marketingových ťahov dať si ju aj na poštovú známku. Ako sme ďalej zistili, aj miestny taxikári vedia, že estónska družica poletuje na obežnej dráhe. A viete, koľko družíc na obežnú dráhu vypustilo Slovensko? O jednu menej, ako sme mali kozmonautov vo vesmíre. Vďaka organizácii Slovak Organization for Space Activities (SOSA) však čoskoro budeme aj my patriť medzi krajiny s vlastnou družicou. V polovici roku 2016 družica s rozmermi 10x10x10 cm poletí zásobovacou raketou na orbitu, kde bude fotiť Zem. Slovensko má potenciál na to, aby sa stalo plnohodnotným partnerom vo vesmírnych projektoch NASA.  Držíme palce.

Pre zúčastnených si zástupcovia z National Instrumental pripravili kurz programovania v LabView. Naučiť programovať za 10 minút bola lákavá ponuka, kto by to nevyskúšal.

V dobe automatizácie, kedy monotónne ľudské činnosti nahrádzajú priemyselné roboty, je potreba prezentovať medzi verejnosť aj túto oblasť. Matodor priniesol KUKA robota – manipulátora, ktorý vám, ak máte dobré pozorovacie vlastnosti, mohol podať darček v podobe užitočného a elegantného USB-kľúča.

Roboty sú súčasťou aj v domácnosti a verím, že každý technik pozná quadrokoptéru. Okrem nej ste mohli vidieť počas podujatia aj prototyp guľového robota Guľko, či prototyp slovenského servisného robota MRVK.
vedecko-popularizačné prednášky
Počas podujatia Veda netradične boli na prízemí budovy CVTI SR vyhradené priestory pre vedecko-popularizačné prednášky. V pondelok podvečer sme sa boli na nich pozrieť.

Otváracou prednáškou bola téma Čo sa deje v Cerne, ktorú nám priblížil Daniel Valúch. Ten pracuje v tomto najväčšom laboratóriu na fyziku už 14 rokov v skupine vysokofrekvenčných systémov. Na mieste, kde pracuje cez 100 národností, sa nachádza 9 experimentálnych urýchľovačov. Výskum sa zaoberá fyzikou vysokých energií, posúvaním hraníc poznania Veľkého tresku , molekulovou fyzikou či štruktúrou hmoty.  Zaujímavosťou je, že laboratórium má fixný ročný rozpočet  1 miliardu eur (Slovensko prispieva približne 5 miliónov) a len náklady na elektrinu sú ročne 70 miliónov. Na otázku, koľko ľudí pracuje v Cerne, mal prednášajúci vtipnú odpoveď, že asi tak polovica :-D .

Pri bádaní vzniku vesmíru sa vedci dopátrali už na 10-20 sekundy po Veľkom tresku, pričom ich cieľom je prepracovať sa až na čas 10 -44 sekundy po Veľkom tresku.

Záverom prednášky poukázal na fakt, že je jedno, akú pozíciu v Cerne zastávate, keď niečo treba spraviť, tak sa to spraví bez ohľadu na titul.

Nasledovala prednáška prof. Ing. Petra Hubinského, PhD. na tému  História robotiky.  Je všeobecne známe, že slovo robot pochádza z hry spisovateľa Karla Čapka R.U.R., ale kam až siaha prvopočiatok robotiky môže viacerých prekvapiť.

Verte či nie, už v staroveku sa spomína v bájach Pigmalion a Galatea mechanický obor Talos , ktorého možno považovať za prvú zmienku robotických systémov. O čo v skutočnosti autorom bájí išlo ťažko súdiť.   Postupne sme si prechádzali svetovou históriou a profesor podotýkal na jednotlivé body, ktoré sa spájajú s dnešným chápaním robotiky. Vypočuli sme si o robotickom rytierovi od Leonarda da Vinciho, či prvého parného muža z roku 1868, ktorý mal nahradiť konský pohon.

Autori mnohých kníh písali o umelých či elektrických ľuďoch. Edison vytvoril prvú hovoriacu bábiku, Nikola Tesla v roku 1898  predvádza elektrický diaľkovo ovládaný čln.

Postupne sme sa prepracovali až k šesdesiatym rokom 20. storočia, a tam nadväzovala ďalšia prednáška Roboty okolo nás od doc. Ing. FrantiškaDuchoňa, PhD.

Ten sa venoval servisnej robotike. Uviedol, že prvá robotická kosačka bola použitá v roku 1969. Dnes už nám robotický vysávač príde ako samozrejmosť. Nič, nad čím by sme sa pozastavili, no 20 rokov dozadu neboli ani telefóny. Niekoľko videoukážok modernej robotiky z celého sveta uzavrelo prvý večer prednášok a poukázalo na rýchly trend nasadzovania robotov.

Záverom

Podujatie prilákalo množstvo prevažne mladých ľudí, ktorí určite neľutovali svoju účasť. Všetky informácie o Týždni vedy a techniky a e-noviny nájdete na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk  a na
http://vedeckykaleidoskop.cvtisr.sk

 

 

Ako hodnotí vedu externý organizátor Michal Hanic ?

 

Z môjho pohľadu ako externého organizátora by som podujatie Veda netradične realizované v rámci Týždňa vedy a techniky hodnotil jednoznačne pozitívne, nakoľko boli splnené všetky očakávania, ktoré som ja osobne mal. Dovolil by som si povedať, že oproti minulému roku sa to posunulo dopredu veľkým krokom, za čo patrí jednak veľká vďaka ľudom z CVTI SR, že boli trpezliví a najmä ochotní investovať do tohto podujatia svoj čas i energiu. Osobne som bol nadšený z prístupu pani Mgr. Patrícii Stanovej a pani Mgr. Andrei Putalovej – riaditeľky NCP VaT, nakoľko sa skutočne veľmi snažili, aby podujatie prebiehalo a vyzeralo čo najlepšie. Veľká vďaka patrí najmä vystavovateľom i prednášajúcim, že vyšli v ústrety tomuto podujatiu maximálne, ako mohli a nemali ani najmenší problém sa prispôsobiť, ak si to daná situácia vyžadovala. Z toho, čo som videl, si myslím, že každý jeden návštevník si prišiel na svoje, nakoľko o rôznorodosť podujatia sa postarali inštitúcie vzdelávacie i výskumné a svoje ukázali aj firmy zo súkromného sektora. V rámci našich možností sme urobili maximum pre to, aby sme verejnosti a najmä mládeži ukázali, že slovenská veda je úžasná.