Pridané dňa od Skola

Slovenská technická univerzita v Bratislave si pripomína 80. výročie založenia. O vznik prvej technickej univerzity Slováci bojovali takmer 20 rokov. Na čele snáh stáli slovenskí študenti a profesori pôsobiaci na českých univerzitách. Medzi nimi najmä Jur Hronec, prvý rektor STU. Slovenská technická univerzita preto včera večer na slávnostnom koncerte v Slovenskej filharmónii po prvý raz udelila Medailu Jura Hronca, a to prezidentovi Andrejovi Kiskovi.

Ako v príhovore uviedol rektor STU Robert Redhammer, toto výročie „nie je len vnútornou záležitosťou jednej vysokej školy. Naši predchodcovia takmer dve storočia bojovali za založenie tejto vzdelávacej a vedeckej inštitúcie. Paradoxne, po vzniku prvej Československej republiky, keď Slovensko očakávalo oslobodenie spod národnostného útlaku, rozvoj hospodárstva i školstva, nebola mu dožičená nielen obnova troch zavretých vysokých škôl z roku 1918, ale ani založenie novej technickej školy.“

Po vzniku 1. ČSR zatvorili na našom území tri vtedajšie vysoké školy a Slováci museli za univerzitným vzdelaním cestovať do Čiech či do cudziny. A záujem bol veľký, keďže tradícia študovať techniku bola silná najmä vďaka vysokej škole v Banskej Štiavnici. Osemnásť rokov predkladali významné osobnosti požiadavky na zriadenie vysokej školy technickej na území Slovenska. Profesor Jur Hronec zosobňuje a symbolizuje úspešné vyvrcholenie dlhoročného úsilia. Počas slávnostného večera preto STU po prvý raz predstavila najvyššie univerzitné ocenenie Medailu Jura Hronca.

Prvým laureátom tohto ocenenia sa stal absolvent STU, prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, ktorý sa veľkou mierou zasadzuje o rozvoj spoločnosti a vzdelanosti v duchu princípov humanizmu.

„Veľmi si vážim toto ocenenie mojej Alma Mater. Technika nás učí poznávať ako svet funguje od najmenších detailov, ale mne pedagógovia univerzity dali do života mnoho nielen po stránke technickej, ale aj ľudskej,“ povedal prezident Andrej Kiska. V príhovore sa venoval aj kvalite vysokých škôl, zopakoval, že je dôležité uvažovať o zrušení niektorých a koncentrovať finančné aj ľudské zdroje na tie najkvalitnejšie. „Reforma školstva je dnes nevyhnutná. Aké školstvo má naša krajina, taká bude naša budúcnosť. Preto sa naše školstvo musí stať našou prioritou,“ povedal.