FA STUNoc architektúry 2015 summer edition
V letnom vydaní Noci architektúry sa príde odprezentovať ďalší významný ateliér. Po zimnej Snohette to bude nemenej známy ateliér OMA. V hlavnej prednáške sa predstaví Reinier de Graaf, partner v OMA a šéf výskumnej časti AMO. Je zodpovedný za prácu OMA v Európe, Rusku a na Strednom východe. Office for Metropolitan Architecture (OMA) je svetoznámy architektonický ateliér založený v roku 1975 v Rotterdame Remom Koolhaasom a jeho troma partnermi. Postupne sa vypracoval na popredný medzinárodný ateliér, ktorý sa zaoberá inteligentnými formami architektúry, urbanizmom a štúdiami rôznych kultúr.

V roku 1998 Rem Kolhaas založil AMO, ako náprotivok k OMA. Ide o výskumné štúdio, ktorého činnosti presahujú oblasť architektúry. Pracuje s rôznymi formami médií, sociológiou, obnoviteľnými zdrojmi energie, novými technológiami, módou, kurátorstvom alebo grafickým dizajnom. Spolupracovali s firmami ako napríklad Prada, Universal Studios alebo Ikea, vytvárali výstavy pre Bienále v Benátkach a zostavili tiež 720 stranovú knihu o hnutí Metabolistov v Japonsku.

 

Fala atelier

Mladý portugalský ateliér je už určite všetkým známy. V tomto semestri zavítal na našu fakultu za účelom vedenia študentov a odovzdávania svojich skúseností. Okrem toho, že sú jednotlivý členovia konzultantmi na ateliéroch, vedú aj rôzne prednášky. Jednou z nich bola prednáška AKO SA TO prezentuje zameraná na grafickú stránku návrhov a portfólií.
Druhá sa niesla v duchu témy Housing projects and their impact in contemporary cities.
Obe prednášky mali bohatú účasť a každý poslucháč si z nich určite niečo odniesol. Dúfame, že sa u nás Fala bude cítiť dobre a poctí nás ešte niekedy svojou návštevou.

 

I-mlynček
Mnohí si už mohli všimnúť na prvom poschodí veľký drevený mlynček. Väčšinou pri ňom sedí aj partička usmievajúcich sa chlapíkov. No málokto vie, prečo sa mlynček na našej fakulte objavil. Celý projekt nesie názov TU SOM. Má pomôcť ľudom so znevýhodnením k lepšiemu začleneniu sa do spoločnosti. Chcú ukázať, že aj napriek rôznym hendikepom vedia byť svetu nápomocní. Inými slovami je to skupina výnimočných ľudí s veľkou chuťou do života.
I – mlynček je prepracovaný multifunkčný prístroj, ktorý ponúka niekoľko možností jeho použitia. Jednou z funkčných náplní je prezentácia študentských prác zameraných na architektúru pre znevýhodnených. Ktokoľvek môže poslať alebo priniesť svoju prácu v elektronickej podobe. Tá bude potom prezentovaná na monitore mlynčeka v nasledujúcom období. Môže to byť veľmi dobrá príležitosť na predstavenie vlastnej práce a diskusiu s ľudmi, ktorí sa s danými problémami stretávajú každý deň. Práve ,,cieľová skupina,, môže najlepšie zhodnotiť bezbariérovosť vašej architektúry. Okrem toho vám chlapci vedia navariť skvelý čaj, kávu alebo čokoládu za dobrovoľný príspevok.