Pridané dňa od oko

Spoločnosť Eurasmus bola založená v roku 2013 skupinou mladých podnikateľov, ktorý mali jediný spoločný cieľ a účel – zvýšiť mobilitu európskych študentov. Vďaka kombinácii ich inovatívnych a jedinečných nápadov sa stal projekt Eurasmus uskutočniteľným. Je to prvá platforma svojho druhu, ktorej služby pre študentov a univerzity sú kompletne bezplatné a vždy budú!

Eurasmus.com ponúka študentom 3 hlavné služby, vďaka ktorým sa stanú  ich zážitky v zahraničí príjemnými a nezabudnuteľnými zároveň. Bezpečný ubytovací systém s implementovanými 72 hodinami po zaplatení, poskytuje bezpečný spôsob  rezervácie a minimalizuje falzifikáty a zavádzajúce izby. Eurasmus ponúka viac ako 3000 stáži v Európskych krajinách, a to  v rôznych sektoroch a spoločnostiach, čo umožňuje nájsť si ideálnu stáž pre každého.

A na záver, pre študentov je nesmierne dôležité sa ľahko a rýchlo orientovať v novom mieste ich pobytu. A preto, Eurasmus ponúka zaujímavé príručky všetkých Erasmus destinácií, ktoré zahŕňajú dôležité informácie a rovnako aj tipy  priamo od študentov.

Platforma, taktiež ponúka aktuálne recenzie a názory o nájomcoch, zamestnávateľoch a práci na Eurasmus.com. Okrem toho, študenti môžu kontaktovať ostatných študentov cez Eurasmus študentský portál, ktorí už danú destináciu navštívili a získať tak viac informácií a objasniť všetky neistoty, ktoré majú.

 

Eurasmus was founded in 2013 by a group of young entrepreneurs, all of whom  had the same aim and purpose – to increase the student mobility throughout Europe. The combination of their innovative and unique ideas made the project Eurasmus possible. It is the first platform of its kind which services are  completely free for students and universities and will always be!

Three main services are being offered to the students by Eurasmus, in order to make their experience abroad more pleasant, enjoyable and unforgettable. The secure accommodation system with implemented 24 hour after payment scheme offers a safe process for booking and minimizes the counterfeit and misleading rooms from reaching the students visiting the site. The Eurasmus internships portal has more than 2,000 vacancies all over Europe in different sectors and companies, which allows everyone to find the most suitable placement.

Finally, it is crucially important for the students to easy navigate through the new city of destination. That is why Eurasmus offers interesting city guides which include all the important information and student tips for all the major European cities.

The platform also offers up-to-date reviews, feedback and references on the landlords, employers and the work of Eurasmus.com itself. Besides that, the students can contact other student who have already been, or still are in their city of destination through the Eurasmus student network in order to ask for more information and clarify all the uncertainties.