Prednáška býva zvyčajne strohá, nezaujímavá a práve preto sa na ňu študenti netešia. To sa však nedá povedať o jednej špeciálnej, ktorá sa odohrala minulý týždeň na pôde FEI. Všetko to začalo správou, v ktorej prednášajúci, Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD., požiadal študentov, aby sa dostavili na prvú hodinu paralelného programovania v kostýmoch a najlepší z nich dostanú aj nejaké tie body navyše.

Študenti nezaháľali a (na počudovanie) vyše polovica z nich na čele s pánom prednášajúcim naozaj prišli v karnevalových maskách. Tak sa klasická “bc tristovka” razom zmenila na fašiangový sprievod a nechýbali ani víla, nožnicovoruký Edward, či štvorjadrový procesor. My sme na prednáške boli tiež a okrem fotografií sme si pre vás pripravili aj rozhovor so samotným prednášajúcim, ktorému chceme zároveň vyjadriť veľký obdiv a pochvalu.

IMG_0497

Ako ste sa dostali k informatike a neskôr sa rozhodli zostať na fakulte?

Neviem… Treba to rozviť?

Áno.

Mňa to vždy bavilo.

Matematika a programovanie?

Nié, počítače. Rád som sa s nimi hral, pokým som ich nepokazil. Mal som takých pár krásnych skúseností, takže ma vždy fascinovalo, ako sa to dá pokaziť tak, že to už ďalej nefunguje. Vždy som mal rád záhady, tajné písma, čo ma viedlo k rozhodnutiu študovať bezpečnosť. Pôvodne som bol na FEIke, ale násilne nás premigrovali na novú fakultu FIIT, ktorú som úspešne ukončil. A keďže FIIT nemala Informačnú bezpečnosť, ktorá sa práve otvárala na FEI, vrátil som sa na ňu na inžinierske štúdium, kde som úspešne zoštátnicoval (v ročníku boli až dvaja, poznámka redaktora).

Napokon sa mi počas štúdia páčil osobitný prístup, tak som ostal na fakulte rozvíjať tento nový odbor a aj ma to baví s detičkami.

Baví vás učiť iných?

Nie, každý sa učí sám.

IMG_0492

Takže ste mentorom?

Ja ako učiteľ môžem iba niečo povedať a ten, kto chce, sa niečo naučí, prípadne sa spýta. To je tak všetko. Takže áno, som mentol. Mám radosť zo študentov, ktorých baví štúdium, to je tak 10% pri našich počtoch. No ale zvyšok je taký… Je to také smutnejšie… Najhoršie je, keď sa študent tvári, že ho nútime učiť sa. A že my sme vinní za to, že sa musí učiť.

Viete porovnať študentov pred 10 rokmi a teraz?

Vždy je 10% najlepších. Ľudia sa nemenia, čo sa týka povahy. To, čo sa mení, je to, čo môžeme učiť vzhľadom na podmienky, ktoré sú celkovo pre školstvo na Slovensku; nakoľko sú pripravení uchádzači v našich odboroch, ktorí prichádzajú na fakultu. Ak je menších rozsah učiva na základných a stredných školách, tak sa menej dá toho učiť potom na vysokých školách. Takže ja si myslím, že ľudia nie sú iní.

IMG_0478

Tak ako ste sa dostali k námetu na prednášku v maskách?

Počas mojej ťažkej choroby, keď som bol u rodičov a liečil som sa. Neter so synovcom sa chystali do školy s veľkou radosťou. Zisťoval som, čo je dôvodom ich radosti. Povedali mi, že budú mať fašiangy v škole. Musia prísť v kostýmoch, v maskách, dokonca aj učitelia. A že celý deň sa takto učí, vraj aj pán riaditeľ bol prezlečený za Červenú čiapočku a dal deviatakom písomku. „Ó, toto je dobré,“ napadlo mi, avšak až na tú písomku, lebo sme ju nemali v programe. Tak som bol trošku nešťastný, že to nebude úplne podľa predlohy. Tak sme sa rozhodli zaviesť takúto prednášku, aby sa detičky tešili do školy a mali oživenie. Ale úplne to tak nevyšlo.

Prečo?

Lebo boli sťažnosti, že nútim študentov na rôzne veci, nemôžu sa učiť, musia robiť hento a tamto a nemajú kostýmy ani masky, ani nič.

IMG_0510

Tak, ale napríklad aj mňe napadla taká vec. Som maska sama o sebe, a tak by som išla na vašu prednášku.

To skúšali viacerí, ale to sa neráta. Keď detičky na základnej škole vedia pochopiť, čo sa od nich chce , že aby si niečo iné zobrali na seba, tak očakávam aj od starších ľudí, že budú schopní to pochopiť, ale nevychádza to vždy.

Celkovo som veľmi rád, že prišla aspoň polovica, 80 ľudí. Veľmi ma potešili, bolo to pekné, pekne sa nachystali, zodpovedne pristúpili k úlohe. Bol som nadšený.

Ďakujeme za rozhovor a prajeme pánovi Ing. Mgr. Jokayovi PhD. ďalšie skvelé roky na fakulte so študentmi.

IMG_0519 IMG_0523 IMG_0517 IMG_0513 IMG_0511 IMG_0507 IMG_0504 IMG_0474

Foto: Viktor Hlavatovič