Autor

Július Roštáš

- redaktor

Práca v OKOčasopise ma veľmi baví, preto si vyplním profil ...

rostas@okocasopis.sk

Články

Zaži Best English

Best English je pomerne mladá jazyková škola, fungujúca na Slovensku posledných päť rokov a prišla s úplne novou metódou výučby anglického jazyka. Táto metóda je vo svete už dosť známa a obľúbená. Snaží sa pristupovať k študentom priateľskou a zábavnou formou. S našou redakciou sme sa teda vybrali n...