Autor

Monika Kulášová

- šéfredaktorka

Kreatívnosť je u nej na prvom mieste. Jej hesom je ,,Rob, čo ťa baví a hlavne sa snaž konať dobro, ostatné potom príde samo."

kulasova@okocasopis.sk

Články

Bezpečnosť a nové technológie budú hlavnými témami Night of Chances Technology

Bratislava, 14.3. 2017 – Nikto si svoj život už nevie predstaviť bez technológií. Budú mať informačné technológie na náš život pozitívny dopad a v akej miere? Budú v budúcnosti zodpovedné za našu bezpečnosť? Ktoré pozície sa stanú najlukratívnejšími? Podujatie Night of Chances Technology, ktorého ci...

Kto sa skrýva za maskou?

Prednáška býva zvyčajne strohá, nezaujímavá a práve preto sa na ňu študenti netešia. To sa však nedá povedať o jednej špeciálnej, ktorá sa odohrala minulý týždeň na pôde FEI. Všetko to začalo správou, v ktorej prednášajúci, Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD., požiadal študentov, aby sa dostavili na prvú ho...