Autor

Martin Dodek

Som študent FEI STU. Tak v prvom rade technik a matematik celým srdcom. Aj keď sa o mne hovorí, že profesorom zadávam domáce úlohy a vymýšľam neriešiteľné integrály, môžem vás uistiť, že som inak úplne normálny človek. Aby bola zachovaná rovnováha medzi rozumom a citom tak sa venujem klavíru a kompozícii hudby. Pre OKO časopis píšem vedecko-technické popularizačné články z rôznych oblastí, aby som študentom dodal motiváciu otvoriť svet technických vied.

dodek@okocasopis.sk

Články

Hudba a matematika

Pridané dňa od Martin Dodek
Dosť zvláštna kombinácia, nemyslíte? Na jednej strane kráľovná prírodných vied a na tej druhej najvznešenejšia forma umenia. Väčší kontrast medzi dvomi oblasťami ľudskej tvorivosti si snáď ani nevieme predstaviť. Matematika sa snaží odpovedať na otázky zo sveta abstraktného, kde na prvý pohľad nie j...