Autor

Ladislav Šarkán

- redaktor

Popri zábavnom štúdiu a ľahkých skúškach na FEI stíha aj redaktorské povinnosti, aby vás zabavil a možno aj naučil niečo nové.

sarkan@okocasopis.sk

Články

Informatika minulosti

Ak si predstavíme slovo informatika, každému určite napadne niečo podobné. Niektorí si iste pomyslia na počítače, smartfóny, tablety, iní zas na programovanie, algoritmizáciu, spracovanie a šírenie informácií. Ide o vedný odbor, ktorý sa neustále vyvíja a zdokonaľuje. Pri šírení istých druhov inform...